Reiki er universel livsenergi


Om Reiki

 Reiki er et japansk ord for "universel livsenergi". Reiki historie er lang og smuk og bliver fortalt på Reiki 1 kurset.


                                                           


                                                               Reiki blev genopdaget i Japan i 1922 af Dr. Mikao Usui.  Han kaldte energien Reiki og udviklede                                                                 Reiki behandling og skabte den dybere forståelse af Reiki, som blev kaldt "Usui Shiki Ryoho" –                                                                   Usui systemet for naturlig helbredelse. Dette system videregiver Reiki i den oprindelige form,                                                                     hvilket er din garanti for, at dit energisystem bliver beskyttet under behandlingen som healer. såvel som klient.Reiki er en behandlingsform

Med Reiki kan vi give hele, selvstændige behandling, som virker. Ki-energi, den universel energi, transmitteres gennem behandlerens hænder til klienten. Reiki giver altid hver enkelt af os hvad vi har brug for, både fysisk, psykisk og åndelig, hjælper der, hvor vi selv og klienten står. Reiki er katalysator for de helbredende processer.


Reiki understøtter og beriger medicinsk behandling, andre alternative behandlinger og psykoterapi. 

Reiki er en stor hjælp i arbejde med syge, ældre og døende mennesker. Til gravid og fødsler. Reiki hjælper også dine dyr og planter.


Reiki er en udviklingsvej

Den øgede energigennemstrømning medfører, at du vil få flere af de positive oplevelser i livet, at livet som helhed føles mere intenst, dybere, rigere og tættere på. Reiki giver dig styrken til at håndtere og komme igennem livets udfordringer. Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være, og accelererer alle processerne i vores udvikling. Derfor er Reiki også en kilde til daglig glæde og taknemlighed.


Reiki er ikke i modstrid med nogen religion eller meditativ praksis.

Reiki giver vores tanker og hænder større kraft. Reiki bringer os i tætte kontakt med hvem vi selv er - og viser os større dybde i forhold til andre. Og idet vi hjælper andre med deres sygdomme, sorger og smerter, lærer vi samtidig, at hjælpen går begge veje.


Reiki er en livsstil

Uanset hvor mange år du har haft Reiki, bliver du ved med at blive overrasket over hvad Reiki kan. 


Om The Reiki Alliance

Den internationale Reikimesterforening ”The Reiki Alliance” blev stiftet in 1983. 

For at blive medlem skal man kunne føre sin Reikimesterlinje direkte tilbage til Dr. Mikao Usui.

Mit medlemskab er din garanti for, at Usui Shiki Ryoho praktiseres og videregives. Jeg er den 7. led i kæden af Reikimestre direkte tilbage til Dr. Mikao Usui.Dr. Mikao Usui