Reiki er universel livsenergi


Om Reiki

 Reiki er et japansk ord, der betyder "universel livsenergi". Reiki historie er lang og smuk og bliver fortalt på Reiki 1 kurset.


                                                           


                                                               Reiki blev genopdaget i Japan i 1922 af Dr. Mikao Usui.  Han kaldte energien Reiki og udviklede                                                                 Reiki behandling og skabte den dybere forståelse af Reiki, som blev kaldt "Usui Shiki Ryoho" –                                                                   Usui systemet for naturlig helbredelse. Dette system videregiver Reiki i den oprindelige form,                                                                     hvilket er din garanti for, at dit energisystem bliver beskyttet under behandlingen som healer. såvel som klient.Reiki er en behandlingsform

Med Reiki kan vi give hele, selvstændige behandling, som virker. Ki-energi, den universel energi, kanaliseres gennem behandlerens hænder til klienten, skaber Reiki en dyb forbindelse mellem energierne i kroppen, sindet og ånden.

Reiki er katalysator for de helbredende processer. Dets evne til at tilpasse sig og levere det, der er nødvendigt på både fysiske, psykiske og åndelige niveauer, gør det til en alsidig og omfattende behandlingsmetode.

Reiki virker der, hvor både behandleren og klienten står, antyder også, at Reiki tilpasser sig individuelle behov og skaber en unik oplevelse for hver person. Denne tilpasningsevne er sandsynligvis en af ​​grundene til, at Reiki er blevet værdsat og praktiseret i så mange forskellige kulturer og samfund verden over.


Reiki understøtter og beriger medicinsk behandling, andre alternative behandlinger og psykoterapi 

Reiki har unikke egenskaber, idet det kan støtte og berige medicinske behandlinger, alternative terapier og psykoterapi. Det hjælper med at lindre stress, angst og smerter, samtidig med at fremme ro og velvære. Reiki kan frigøre blokeringer i kroppen og sindet og øge bevidstheden om ens egne behov og følelser.


Arbejde med syge, ældre og døende mennesker: Reiki's rolle som en støtte til helbredelse og velvære gør det til et værdifuldt redskab inden for sundhedspleje. Det kan tilbyde lindring, komfort og støtte til dem, der gennemgår udfordrende sundhedsforhold eller er i slutningen af livet.


Graviditet og fødsel: Reiki kan være en kilde til ro og afslapning for gravide kvinder. Det kan styrke deres energisystem og fremme en følelse af balance. Under fødslen kan Reiki også bruges til at støtte afslapning og lindre stress.


Hjælp til dyr og planter: At udvide Reikis anvendelse til dyr og planter viser dets alsidighed. Energien kan hjælpe med at lindre stress eller ubehag hos dyr, og nogle rapporterer endda forbedringer i vækst og trivsel i planter efter Reiki-behandlinger.


Reikis evne til at tilpasse sig forskellige situationer og behov understreger dens holistiske karakter, og hvordan det kan berige mange aspekter af vores liv og forhold til andre levende væsener.


Reiki er en udviklingsvej

Forøget energigennemstrømning: Reikis evne til at øge energigennemstrømningen i kroppen kan føre til øget vitalitet og velvære. En balance i energifelterne kan have positive virkninger på både fysisk og mental sundhed.

Forstærkning af livsoplevelser: Reiki synes at forstærke oplevelsen af livet som helhed, hvilket giver en dybere forbindelse til øjeblikket. Dette kan føre til en øget opmærksomhed på og værdsættelse af de små glæder i hverdagen.

Styrke til at håndtere udfordringer: Reiki beskrives som en kilde til styrke, der hjælper med at tackle livets udfordringer. Den øgede energi og følelse af balance kan bidrage til at håndtere stress og modgang mere effektivt.

Acceleration af udviklingsprocesser: Reiki accelererer udviklingsprocesser og hjælper med at skubbe os hen mod det sted, hvor vi har mest behov for at være. Dette antyder, at Reiki kan være en katalysator for personlig vækst og selvopdagelse.

Kilde til daglig glæde og taknemlighed: Reiki ses ikke kun som et værktøj til helbredelse, men også som en kilde til daglig glæde og taknemlighed. Det tyder på, at Reiki kan bidrage til en positiv livsstil og en dybere forståelse af livets betydning.


Reiki er ikke i modstrid med nogen religion eller meditativ praksis.

Det er en ikke-religiøs praksis, tilgængelig for alle uanset baggrund eller overbevisning.


Reiki er en livsstil

Reiki bliver ikke kun en behandlingsform; det bliver en livsstil, der integreres i kroppen og sindet, og dermed skaber balance og harmoni i dagligdagen.

Uanset hvor mange år du har haft Reiki, bliver du ved med at blive overrasket over hvad Reiki kan. 


Om The Reiki Alliance

Den internationale Reikimesterforening ”The Reiki Alliance” blev stiftet in 1983. 

For at blive medlem skal man kunne føre sin Reikimesterlinje direkte tilbage til Dr. Mikao Usui.

Mit medlemskab siden 2014 er din garanti for, at Usui Shiki Ryoho praktiseres og videregives. Jeg er den 7. led i kæden af Reikimestre direkte tilbage til Dr. Mikao Usui.Dr. Mikao Usui